Niet ingelogd - Inloggen

Vluchtelingen 14-18

Deze databank bevat een groeiende verzameling fiches en bijkomende informatie van streekgenoten die voor het geweld van de Grote Oorlog naar Frankrijk op de vlucht gingen. Daarnaast vullen we de data aan met vluchtelingen die in België bleven en die we uit andere bronnen terugvinden. Dit project kwam toe stand dankzij de vrijwillige en belangeloze inzet van Stefaan Pauwels, Noël Ghekiere en zijn echtgenote Lut. Voor dit project kregen we ook zeer gewaardeerde financiële steun van CO7. Ook konden we voor enkele gemeenten beroep doen op het MMP1917, die enkele jaren geleden de fiches in het Rijksarchief fotografeerden en ze voor de uitbouw van deze databank ter beschikking stelden.

U start de zoekmachine door rechts boven in het zoekvenster een woord in te tikken. Dat kan de naam van een persoon zijn of de naam van een Frans dorp waarvan u weet dat de vluchteling daar verbleef. U kunt ook beide ingeven wanneer u een bijkomende zoekterm vraagt. Vervolgens kunt u in de lijst van gevonden resultaten een naam aanklikken waarna u een foto van de fiche ziet met er boven de uitgetikte tekst. In die tekst kunt u vervolgens een of meerdere woorden met de cursor aanduiden en via de rechtermuisknop de Google zoekmachine inschakelen. Duidt u de naam van het dorp of de stad aan waar de vluchteling verbleef, dan kunt u meestal met die Google functie direct zien waar dat dorp ergens ligt en krijgt u er ook bijkomende informatie over. Links onder het logo van de Heemkring kunt u onder de term 'Categorieën' ook zoeken per gemeente waarna u alle fiches voor die welbepaalde gemeente vindt, of wanneer u kiest voor 'Alle pagina's' krijgt u alfabetisch alle fiches in één grote lijst waaruit u vervolgens een keuze kunt maken. Veel succes!